noclegi kamery

Szkoła narciarska

Nasi specjaliści uważają, że nie ma lepszego sposobu na poprawę swojego narciarstwa lub rozpoczęcie swojej przygody z szusowaniem jak lekcje face to face. Dla nas nie jest ważne czy jesteś początkującym, czy zaawansowanym narciarzem, czy szukasz lekcji indywidualnej, czy grupowej. Posiadamy kadrę, która sprawi, że poczujesz się bezpiecznie na stoku i rozwiniesz swoje umiejętności. Instruktorzy naszego teamu to osoby, które sprawią, że twoje dziecko będzie się uczyć, świetnie się przy tym bawiąc.

 

Nie czekaj, zarezerwuj już dziś swoją lekcję i ciesz się białym szaleństwem tej zimy !

ZAREZERWUJ ONLINE

Problem z rezerwacją lub płatnością?

Zadzwoń nr: 606 – 992 – 499

W przypadku dokonania rezerwacji online lekcje nie opłacone zostają anulowane!

Regulamin szkoły narciarskiej

1. Wraz z dokonaniem zakupu usług szkoleniowych Klient akceptuje regulamin Szkoły
Narciarskiej Kurza Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Kurzętniku 13-306 ul. Kurza 1
2. Lekcje w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej można rezerwować poprzez
rezerwacje online. Nie rezerwujemy telefonicznie.
3. W przypadku dokonania rezerwacji online, lekcje nie opłacone zostają anulowane.
4. W sytuacji gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania
jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.
5. Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot lub przeniesienie na inny
termin przysługuje jedynie w przypadku, gdy nieczynne są wszystkie wyciągi na
terenie stacji lub szkoła nie może zrealizować zlecenia.
6. Klienci szkoły spotykają się z instruktorem w oznaczonym miejscu na terenie szkółki
narciarskiej .
7. Lekcja w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej trwa 50 minut (2h=100 min, 3h=150
min)
8. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po
ukończeniu zajęć w wyznaczonym przez szkołę miejscu.
9. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy Klient jest pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje
Klientowi zwrot pieniędzy.
10. Przed przystąpieniem do lekcji Klient, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest
przedstawić pracownikowi biura szkoły lub instruktorowi szczegółowe i prawdziwe
informacje dotyczące umiejętności narciarskich/ snowboardowych, a także stanu
zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na
szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz
najwyższej jakości usług świadczonych przez szkołę.
11. W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie zajęć (
pogorszenie samopoczucia, mdłości, jakiekolwiek bóle) należy zgłosić
prowadzącemu zajęcia.
12. Każdy uczeń na lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt
narciarski/snowboardowy, kask narciarski. Zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r
Art 29. , każdy narciarz lub snowboardzista do ukończenia 16 roku życia jest
zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.

13. Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na
zdrowiu lub sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z niepodporządkowania się
do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
14. Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) na
lekcji z instruktorem szkoły , musi być zgłoszony do biura Szkoły wraz z
zaświadczeniem od ratownika stacji. W przypadku nie powiadomienia szkoły o
zdarzeniu oraz nie posiadaniu zaświadczenia o wypadku podpisanego przez osobę
upoważnioną przez Szkołę, Szkoła może podważyć autentyczność zdarzenia i nie
ponosi odpowiedzialności za niego.
15. Podczas zajęć Klient wraz z instruktorem korzysta z oddzielnej bramki..
16. Podczas zajęć instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom- w tym również
osobom małoletnim- odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i
zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i
bezpieczeństwa zarówno samego Klienta jak i innych osób obecnych na stoku.
Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego
niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku
wniesiona opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.
17. Zakup lekcji jest równoznaczny ze zgodą na publikację zdjęć w celach
marketingowych oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez Szkołę Kurza Góra
Sp. z o.o. Zakup lekcji jest równoznaczny ze zgodą na publikację.
18. Opłacenie lekcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkoły narciarstwa i
snowboardu Kurza Góra Sp. z o.o.
19. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio
przez właściciela szkoły, który zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w
niniejszym Regulaminie.
20. W lekcjach narciarstwa mogą uczestniczyć dzieci od 4 roku życia, natomiast lekcje
snowboardu wraz z wypożyczeniem sprzętu od 140cm wzrostu (jeśli klient posiada
własny sprzęt snowboardowy nie ma ograniczenia wzrostu)
21. Ewentualne reklamacje oraz zwroty muszą być w formie pisemnej i przesłane na
e-mail: reklamacje@kurzagora.pl

nasi partnerzy