noclegi kamery

Mazury 365

pasek-unijny

Kurza Góra Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „MAZURY 365”, nr POPW.01.03.02-28-0010/19, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

Projekt realizowany we współpracy z firmą Słotwiny Arena Sp. z o.o.

 

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności gospodarczej Kurza Góra Sp. z o.o. działającego na terenie powiatu nowomiejskiego woj. warmińsko-mazurskiego poprzez utworzenie do końca 2022 r. innowacyjnego, całorocznego produktu turystycznego MAZURY 365.

 

Projekt zakłada zbudowanie spakietyzowanej oferty usług dla klientów umożliwiającej spędzanie wolnego czasu przez cały rok – 365 dni. Produkt sieciowy MAZURY 365 przyczyni się do wydłużenia sezonu turystycznego oferowanego przez Spółkę, tworząc całoroczną ofertę, opartą o całoroczny park rozrywki Kurza Góra – największy ośrodek narciarski w Polsce Północnej. Usługi będą oferowane w formie kompleksowych, objętych wspólnymi cenami, standardem, promocją i narzędziami ICT, pakietów turystycznych, dostosowanymi do potrzeb i oczekiwań klientów.

 

Przedmiot projektu:

  1. Budowa napowietrznego ciągu pieszego z punktem widokowym (wieża widokowa)
  2. Opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu sieciowego
  3. Wykonanie platformy internetowej m.in. na potrzeby udostępnienia e-produktu sieciowego
  4. Zakup fabryki śniegu – 2 szt.
  5. Zakup armat do produkcji śniegu – 12 szt.
  6. Zakup wyciągu taśmowego

 

Projekt zakłada kompilację i rozwój usług wokół 3 rdzeni: 1 – turystycznego, 2 – aktywnego i 3 – rekreacyjnego, uzupełnionych o wspólnie działania sieciowe, tworzące dla szeroko rozumianego turysty nowe możliwości spędzania czasu wolnego/urlopowego przez cały rok.

Zakup fabryki śniegu umożliwi produkcję śniegu niezależnie od warunków atmosferycznych. Powyższe oraz zakup dodatkowych armat śnieżnych umożliwi określenie terminu otwarcia sezonu zimowego z odpowiednim wyprzedzeniem dla klientów/turystów, jednocześnie dając im 100% gwarancji śniegu. Dodatkowe wyposażenie w postaci dwóch ratraków będzie służyło do uprawy śniegu, przygotowania tras narciarskich i szkoleniowych, a także ich zabezpieczenia. W ramach rdzenia aktywnego i rekreacyjnego klienci będą mogli skorzystać z tras i wyciągów narciarskich należących do Spółki, a także szkoleń narciarskich i snowboardowych. Będą mieli także możliwość spaceru po napowietrznym ciągu pieszym z punktem widokowy (wieża widokowa) oraz ścieżką historyczno-edukacyjną. Ciąg będzie składał się z trasy spacerowej o długości 1784,30 m, zakończonej 29,80 m wieżą widokową. Wieża zapewni wyjątkowo piękne widoki w czasie całego spaceru, jak również na samej wieży widokowej. Wieża i prowadząca do niej kładka to autorska koncepcja projektowa i materiałowa. Będzie w całości wykonana z drewna, a dzięki swej rozłożystej bryle będzie majestatycznie górować nad okolicą. W ramach rdzeni turystycznego i rekreacyjnego klienci będą mogli skorzystać z całorocznych atrakcji parku rozrywki, na który będą składały się napowietrzny ciąg pieszy (wieża widokowa) realizowany Kurza Góra Sp z o.o oraz stworzoną historyczną ścieżkę edukacyjną, którą będą obsługiwać doświadczenie i przeszkoleni pracownicy firmy Słotwiny Arena. Celem ścieżki edukacyjnej jest wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań umożliwiających budowę sensorycznego pola doświadczeń, stymulującego wyobraźnię dzieci oraz młodzieży. Dodatkowo pakiet zostanie uzupełniony o posiadany przez Wnioskodawcę największy na świecie całoroczny kompleks zjeżdżalni tubingowych.

 

Całkowita wartość projektu to  35 357 580,00 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 28 396 000,00 zł i dofinansowanie w ramach POPW wynosi 19 867 200,00 zł.

nasi partnerzy