Cennik karnetów rowerowych

NASZE KARNETY KUPISZ W KASIE ORAZ ONLINE

Kasy czynne są w godzinach pracy ośrodka. Karnety możesz również zakupić online. W tym celu przejdź do naszego sklepu, klikając poniższy link:

KUP KARNET ONLINE

Pingwin PASS

Pingwin PASSBIKE  (4 Bike Parki i 2 pumptracki) *SKI & BIKE
Normalny1099 zł1399 zł
Junior/senior899 zł1199 zł
DzieckoGRATIS **GRATIS **

* Karnet ważny w: Bike Park Kasina, Skolnity Ski & Bike Park, Słotwiny Arena Ski & Bike Park, Kurza Góra Ski & Bike Park oraz na pumptrack’u Czarny Groń
** Do karnetu Pingwin PASS BIKE lub SKI&BIKE zakupionego przez rodzica dziecko do 8 r.ż. dostaje taki sam karnet za darmo

 

Regulamin Pingwin PASS BIKE

Regulamin Pingwin PASS SKI & BIKE

Więcej informacji o karnetach Pingwin PASS przeczytasz tutaj: grupapingwina.pl

 

KARNETY JEDNO I WIELODNIOWE

Rodzaj karnetuNormalnyUlgowy
Popołudniowy
(pn-pt: 15:00 - 19:00)
7555
1 dzień59 zł* (było 99 zł)49 zł* (było 79 zł)
2 dni 189149
3 dni259209
4 dni309259
5 dni359299
6 dni399349
7 dni449389

*cena promocyjna karnetu całodniowego do końca sezonu rowerowego 2022 r.

WAŻNE INFORMACJE:

 

Podstawą sprzedaży karnetu rowerowego jest podpisanie oświadczenia dotyczącego bezpieczeństwa i odpowiedzialności oraz zapoznanie się z regulaminem tras rowerowych.

ZNIŻKI I ULGI:

 • Karnety ulgowe przysługują dzieciom do 15 lat na podstawie ważnej legitymacji szkolnej oraz seniorom powyżej 60 roku życia. UWAGA! Wymuszenie przejścia na karnecie ulgowym bez przysługującego do niego prawa, skutkuje utratą karnetu.
 • Dziecko do lat 4 korzysta z wyciągów bezpłatnie, tylko i wyłącznie pod opieką dorosłych, na każde dziecko do 4 r.ż. winien przypadać jeden opiekun.
 • Na stacji Kurza Góra Ski & Bike Park honorujemy: Kartę Dużej Rodziny, Kartę Seniora
 • Osobom niepełnosprawnym na podstawie legitymacji przysługuje bilet/karnet ulgowy.
 • Zniżki wynikające z Karty Seniora i Karty Dużej Rodziny nie obowiązują na Pingwin PASS i na karnety ulgowe.
 • Promocje, rabaty nie łączą się; wybrane promocje bądź rabaty mogą wykluczać obowiązywanie innych promocji lub rabatów oraz obowiązywać tylko przez określony czas. Informacje o tym zawarte są każdorazowo w warunkach danej promocji bądź rabatu.
 • Dla grup zorganizowanych powyżej 20 osób istnieje możliwość negocjacji cen.

AKTYWACJA KARNETÓW ORAZ KAUCJA:

 • Karnety wielodniowe można wykorzystać w okresie 15 dni od dnia aktywacji.
 • Zabrania się korzystania z karnetu czasowego przez więcej niż jedną osobę pod rygorem zablokowania karnetu bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas.
 • Karnety na pojedyncze przejazdy można wykorzystać w dowolnym dniu w okresie jednego sezonu rowerowego 2022.
 • Kaucja za kartę 10 zł. Za uszkodzony karnet kaucja nie jest zwracana.

INNE:

 • Regulamin Pingwin PASS dostępny również w kasie.
 • Ceny podane są w PLN. W kasach można płacić kartą i gotówką.
 • W sezonie letnim ostatni wjazd do góry odbywa się 15 minut przed planowanym zamknięciem ośrodka.
 • Godziny otwarcia mogą ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych bądź innych przyczyn niezależnych od Kurza Góra Sp. z o.o.

Cennik ważny od 25.07.2022 r

 

KUP KARNET W PREZENCIE!

Chcesz kupić komuś karnet w prezencie?

Napisz do nas na adres mail: marketing@kurzagora.pl 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

Czas wypożyczenia Rower StandardRower Superior
4 godziny220 zł350 zł
1 dzień260 zł490 zł
2 dni470 zł730 zł
3 dni680 zł1070 zł
4 dni890 zł1410 zł
5 dni1100 zł1750 zł

ROWERY

Numer roweruKlasaRozmiar ramyModel
01SuperiorLNS Bikes Define 130 Carbon
02StandardLNS Bikes Define AL 150
03StandardLNS Bikes Define AL 150
04StandardLNS Bikes Fuzz 27
05StandardLNS Bikes Fuzz 29
06StandardMNS Bikes Define AL 150
07StandardMNS Bikes Define AL 150
03StandardSNS Bikes Snabb 150 Plus
 • Płatność za wypożyczenie roweru odbywa się z góry /gotówką lub kartą płatniczą/
 • Do wypożyczenia niezbędny jest dokument ze zdjęciem
 • Przed wypożyczeniem należy podpisać Umowę wypożyczenia
 • Wypożyczający musi mieć ukończone 18 lat
 • Należy uiścić kaucję w wysokości 500 zł /płatność gotówką/ 
 • Aby wypożyczyć rower należy zarezerwować go telefonicznie pod numerem: 606 992 499

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW / SPRZĘTU

 1.   Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni rowerów Kurza Góra sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Kurzej 1, 13-306 Kurzętnik wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000513566, NIP 7412127392, REGON 281599890.
 2. Wypożyczone rowery oraz sprzęt, na który składają się: ochraniacze, kask i gogle są własnością Kurza Góra sp. z o.o.
 3. Wypożyczony rower/sprzęt jest sprawny technicznie.
 4. Aby wypożyczyć rower należy spełniać następujące warunki:

–        przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem;

–        być osobą pełnoletnią;

–        podpisać umowę wypożyczenia roweru/sprzętu, oznaczającą akceptację zasad regulaminu wypożyczalni;

–        przekazać kaucję w wysokości 500 zł /płatną tylko gotówką/;

–        wnieść opłatę za wypożyczenie roweru/sprzętu wg cennika;

–        ponadto osoba wypożyczająca rower nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; innych leków, które z definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się od, kierowania pojazdami

 1.     Wypożyczający zobowiązuje się do:

–      korzystania z roweru oraz sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem tylko i wyłącznie na trasach rowerowych Kurza Góra Ski & Bike Park

–      zwrotu roweru i sprzętu do miejsca wypożyczenia tj. siedziby wypożyczalni

–      zwrotu roweru/sprzętu sprawnego technicznie w stanie nie gorszym niż w chwili wypożyczenia, w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu. Zwrot roweru lub sprzętu po terminie, powoduje pobranie dodatkowej opłaty w wysokości określonej w umowie wypożyczenia,

–      informowania pracowników wypożyczalni osobiście lub telefoniczne pod numerem +48 606 992 499 o chęci przedłużenia czasu na który został wypożyczony rower/sprzęt,

–        w przypadku wypożyczenia roweru/sprzętu na okres dłuższy niż jeden dzień, wypożyczony rower/sprzęt każdego dnia należy zwrócić do wypożyczalni przed jej zamknięciem

–        W przypadku chęci wypożyczenia rowerów/sprzętu na pół dnia, jeden pełny dzień lub dłuższy okres rowery/sprzęt należy wcześniej zarezerwować telefonicznie pod numerem telefonu: 606 992 499

(co najmniej jeden dzień przed realizacją),

–       przestrzegania zakazu użyczania roweru osobom trzecim,

–       niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z roweru lub sprzętu pracownikowi wypożyczalni i zwrotu roweru do wypożyczalni w przypadku stwierdzenia podczas jazdy jakichkolwiek usterek roweru bądź sprzętu,

–       zaniechania samodzielnego dokonywania napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze,

–        pokrycia kosztów zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia wypożyczonego, roweru,

–        pokrycia kosztów kar oraz mandatów nałożonych w związku z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w tym przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

 1. Wypożyczający zobowiązany jest do zabezpieczenia roweru przed kradzieżą.
 2. Wypożyczający rower/sprzęt ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru/sprzętu do czasu jego zwrotu. W przypadku uszkodzenia roweru/sprzętu jest zobowiązany pokryć koszty naprawy.
 3. W przypadku utraty wypożyczonego roweru (jego wyposażenia) lub sprzętu, na skutek kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru (jego wyposażenia) / sprzętu. Wypożyczający zobowiązany jest również do niezwłocznego powiadomienia Policji o kradzieży. Zaświadczenie wypożyczający zobowiązany jest przedstawić w wypożyczalni.
 1. W przypadku wypożyczenia rowerów/sprzętu przez grupę zorganizowaną, koniecznie jest wcześniejsze uzgodnienie z pracownikami wypożyczalni terminu wypożyczenia oraz ilości i rodzaju rowerów/sprzętu podlegającego wypożyczeniu.
 2. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Kurza Góra sp. z o.o., z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w czasie korzystania z wypożyczonego roweru/sprzętu.
 3. Kurza Góra sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania roweru/sprzętu z winy wypożyczającego.
 4. Administratorem danych osobowych jest Kurza Góra sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Kurzej 1, 13-306 Kurzętnik wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000513566, NIP 7412127392, REGON 281599890. Z Administratorem można skontaktować się listownie na adres podany w zdaniu pierwszym.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:
 6. a) zawarcia i wykonania umowy wypożyczenia to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 7. b) dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator posiada uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych celem dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 8. Podanie danych osobowych o których mowa w pkt 13 lit. a i b jest dobrowolne, aczkolwiek ich nie podanie uniemożliwi wykonanie i realizację usługi wypożyczenia roweru/sprzętu.
 9. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt. 14. jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość realizacji usług wypożyczenia roweru/sprzętu.
 10. W przypadku udzielenia zgody bądź zgód, o których mowa w pkt 14 powyżej, przysługuje Wypożyczającemu prawo do cofnięcia zgody lub zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Administrator przewiduje powierzenie danych osobowych Wypożyczających następującym kategoriom podmiotów przetwarzających w rozumieniu art. 28 RODO:
 12. a) świadczącym usługi informatyczne,
 13. b) dostarczającym hosting (serwery, na których będą gromadzone pliki i dane),
 14. c) firmom świadczącym usługi doradztwa prawnego,
 15. d) świadczącym usługi marketingowo-reklamowe, w tym usługi dotyczące prowadzenia baz mailingowych oraz newslettera.
 16. Powierzając dane podmiotom zewnętrznym, Administrator dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia stosowania przez podmioty przetwarzające należytego poziomu zabezpieczeń wymaganych przez stosowne przepisy i zawiera w tym celu odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych.
 17. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Wypożyczających niezbędne do zawarcia umowy przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych i skarbowych maksymalnie do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń. Natomiast dane przetwarzane w celach marketingowych, będą przechowywane do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
 18. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 19. Wypożyczający posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych.
 20. Wypożyczający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
 21. Dane osobowe Wypożyczającego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
 22. Wypożyczający powinni używać w czasie korzystania z wypożyczonych rowerów certyfikowanych kasków ochronnych.
 23. Wypożyczający zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu. Regulamin obowiązuje od dnia 19.08.2022 r.
 24. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. O każdorazowej zmianie regulaminu wypożyczalnia poinformuje na swojej stronie internetowej.
nasi partnerzy